Ogłoszenia Parafialne

I Niedziela Wielkiego Postu, rok B

 18 lutego 2018 r.

- Dziś, o godz. 17.00, odprawimy dodatkową Mszę św. dla rodzin, w których dzieci, przygotowują się w tym roku do przyjęcia I komunii świętej.

- Dziś o godz. 18.30 odprawimy pierwsze w tym roku nabożeństwo Gorzkich Żali, połączone z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i kazaniem pasyjnym. Bezpośrednio po Gorzkich Żalach, odprawiona będzie wieczorowa Msza święta.

- Przypominamy, że nabożeństwa Drogi Krzyżowej odprawiamy we wszystkie piątki Wielkiego Postu o godz. 17.30. Gorąco zachęcamy do udziału w tym nabożeństwie, które jest wyrazem naszego współudziału w zbawczej Męce Chrystusa.

- Na stoliku przy wyjściu z kościoła, są jeszcze skarbonki na jałmużnę wielkopostną. Skarbonki te, wypełnione ofiarami, pochodzącymi z naszych codziennych, dobrowolnych wyrzeczeń, przyniesiemy do kościoła ponownie pod koniec Wielkiego Postu. Zebrane w ten sposób środki będą przeznaczone na akcje charytatywne prowadzone w naszej parafii.

- Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii, zarówno dla ogółu wiernych, jak i dla dzieci oraz młodzieży, rozpoczną się w V niedzielę Wielkiego Postu, która przypada 18 marca i potrwają do środy, 21 marca, włącznie. Poprowadzi je ks. Radosław Herka, pallotyn, proboszcz nowo erygowanej parafii w Opolu. Już teraz tak zaplanujmy swój czas, abyśmy jak najowocniej mogli uczestniczyć w tym wyjątkowym czasie łaski.

- W minionym tygodniu odbył się pogrzeb naszego parafianina: śp. Włodzimierza Krupińskiego. Módlmy się dla niego o łaskę życia wiecznego: Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.